T.C.
TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı